Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2014

5899 82b8
Reposted fromSalixj Salixj
6020 c816 500
Reposted fromhelel helel
alien2927
3026 332d
alien2927
5514 a70e

July 10 2014

alien2927
5636 6fcf 500
alien2927
4895 58f7
Reposted fromfuckingweltschmerz fuckingweltschmerz
alien2927
5929 0c8b
Chujowa Pani Domu
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
alien2927
Reposted fromjaskier jaskier
alien2927
1801 0338 500
Reposted fromchrystus chrystus
alien2927
7190 a9e9
Reposted from404notfound 404notfound
alien2927
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. Która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji i mnóstwa uśmiechu(...)
— found.
Reposted fromnewperception newperception
alien2927
Zbyt słaby żeby zasnąć. Zbyt zmęczony żeby nie spać.
— Trainspotting
Reposted fromurwisko urwisko
alien2927

July 09 2014

alien2927
3002 ed36
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka

July 08 2014

alien2927
5626 a01f 500

May 07 2014

alien2927
Nosił czarną koszulę, miał oczy pełne łez, a na imię Beniamin
Nie było takich miejsc w których nie chciał by być
Płakał z deszczem i nocą, gdy szukał swoich gwiazd, pytał wciąż o to samo:
Kiedy skończy się taka droga i gdzie...

Gdzie jest mój dom, dom, dom...Lato wybuchło miłością i biegli odtąd jak białe, szalone konie
Lecz siły coraz mniej mieli w drodze we mgle
A potem poszli już razem szukać nowych gwiazd
Pytali znów o to samo
Kiedy skończy się taka droga i gdzie...

Gdzie jest nasz dom, dom, dom...


Wilki - Beniamin
alien2927
Życie [...] jest jak fala morska. Utrzymasz się na grzbiecie – wyrzuci cię na bezpieczny brzeg; nie utrzymasz się – poniesie cię coraz dalej od brzegu.

Fiodor Dostojewski - "Wspomnienia z domu umarłych"
alien2927
9464 409b 500

April 30 2014

9355 48ce 500

shy-alien:

dmd0313:

FUCK YEAH!!
Listened to it for Days!

Not only days, but weeks, years… I’m still listening to this one now, from time to time… :)

It’s still in my top 5 albums of all time.

Reposted fromgiantfailure giantfailure

April 28 2014

alien2927
3129 b142 500
Reposted fromMadsentropiahigh Madsentropiahigh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl