Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

alien2927
7965 e0f8 500
Reposted fromjustyha justyha
alien2927
Ile rzeczy należy mieć w dupie to się w głowie nie mieści!
— Mała Mi
Reposted fromSoulScream SoulScream
alien2927
8560 0dc9 500
Reposted fromministerium ministerium

February 12 2015

alien2927
6226 ccdd 500
alien2927
3975 ac0d
alien2927
3609 7f44
Reposted byturquoisejojinthesunasiekxpsmillatackgnolcaptainsebrakogsCrowmanlost-in-spacefiffeymetametaczarno-bialocatchdimomentdzaspypmgnothingnessoctobrianazuuzamagicalplaceatrantaconsensualnonconsentniveaqazwsxedcrfvtgbikariAquariummole-w-filizancer3xioambassadorofdumbcupandcupelentarieszpaqusdreamboattickimickinadziejawkawietunciavertheermendeliryszbitekgosciunewswaczynaoktawkapyzamazowieckabanshecattolicomushuSakerosmimi07skull-suturesbumblebeemonamournsokatiuszakstragan-ze-snamiMeaveusagifrittatensuppecheri123654789BeyondRealityfabismusfxckyox

January 11 2015

alien2927
3694 cc1c 500
Reposted bymay29thmay29th

November 05 2014

alien2927

October 22 2014

alien2927
7032 4af7

October 21 2014

alien2927
1445 4c2f 500
Reposted fromwildeyed wildeyed
alien2927
Klapnąłem na łóżku, żeby jakoś myśli zebrać. Choć łatwo powiedzieć, zebrać myśli. A są chwile, kiedy człowiek by najchętniej rozgonił swoje myśli na cztery wiatry. 


Wiesław Myśliwski
alien2927
2274 cb0b

September 10 2014

alien2927
8529 e9f7
Reposted fromaaneczka aaneczka

September 08 2014

alien2927
6450 54d8 500
Reposted byanonimbawko

July 20 2014

alien2927
alien2927

July 19 2014

alien2927
Never stop the car on a drive in the dark
Never look for the truth in your mother's eyes
Never trust the sound of rain upon a river
Rushing through your ears

Arriving somewhere, but not here..Porcupine Tree - Arriving Somewhere

alien2927
Kolejny papieros
Jak błędny ognik nad bagnem
Kolejna kawa
Jak niebytu otchłani czerń
Kopyt tętent zza okna krat
Galop codzienności w mgłę
Eony dni wypluwa czas
Lęku sekundyJuly 15 2014

alien2927
2356 3023
Reposted fromstepowywilk stepowywilk
alien2927
Człowiek by być zdrowym psychicznie potrzebuje 14 przytuleń dziennie...
— Pan na szkoleniu
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl